Ansatte

Daglig leder : Odd Inge Kvernberg – Tlf 952 98 791 - oik@polaris-nordmore.no

Salg kjøretøy : Arild Elshaug – Tlf 952 98 789 - arild@polaris-nordmore.no

Salg butikk og delelager : Bjørn Moe – Tlf 952 98 792 - bjorn@polaris-nordmore.no

Salg, butikk og webshop : Ailin van Til – Tlf 952 98 793 - ailin@polaris-nordmore.no

Salg, butikk og delelager : Odd Arne Negård – Tlf 952 98 785 - oddarne@polaris-nordmore.no

Servicetekniker : Hans Olav Hendseth – Tlf 952 98 786 - hansolav@polaris-nordmore.no

Servicetekniker : Alf Ole Elshaug – Tlf 952 98 787 - alfole@polaris-nordmore.no

Telefon : 4000 7042

E-post : post@polaris-nordmore.no

Kontaktinformasjon avd Berkåk :


Salg og verksted: Halvard Bakk – Tlf 952 98 788 - halvard@polaris-nordmore.no

Salg, butikk og delelager: Gustav Stokkli – Tlf 952 98 794 - gustav@polaris-nordmore.no